Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2019 gepubliceerd door Weert. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-302263".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Weert 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Weert
Geo informatie (gemeente) Weert
Grondslag artikel 1.1 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=1.1&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.38 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.38&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.39 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.39&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.40, vijfde lid, van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.40&lid=5&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.43 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.43&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.44 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.44&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.45 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.45&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.46 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.46&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.47 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.47&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.50 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.50&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.51 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.51&g=2019-02-03
Grondslag artikel 2.52 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=2.52&g=2019-02-03
Grondslag artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen]|[1.0:c:BWBR0033715&artikel=4.17&g=2019-02-03
Grondslag titel 5.4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=5.4&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Weert
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-18
Regeling CVDR630975_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent verplichtingen van burgers (Beleidsregels bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen gemeente Weert 2020)
Uitgever Weert
Verwijzing gmb-2019-302263
Volgnummer 302263