Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-12-2019 gepubliceerd door Gulpen-Wittem. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-298690".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Woonvisie|exb-2019-58842
Citeertitel Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gulpen-Wittem
Geo informatie (gemeente) Gulpen-Wittem
Grondslag Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&g=2019-01-01
Grondslag Woningwet]|[1.0:c:BWBR0005181&g=2019-07-01
Grondslag Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Gulpen-Wittem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-12-10
Referentienummer G.18.01480
Regeling CVDR630628_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-12-11
Taal nl
Titel Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent Lokale Woonvisie Gulpen-Wittem 2018-2025
Uitgever Gulpen-Wittem
Verwijzing gmb-2019-298690
Volgnummer 298690