Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-11-2019 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-285222".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Landelijke Richtlijn BouwSloopveiligheid|exb-2019-56132
Citeertitel Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 2.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.10&lid=1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 1.26, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012]|[1.0:c:BWBR0030461&artikel=1.26&lid=1&g=2019-07-01
Grondslag artikel 8.1 van het Bouwbesluit 2012]|[1.0:c:BWBR0030461&artikel=8.1&g=2019-07-01
Grondslag artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012]|[1.0:c:BWBR0030461&artikel=8.2&g=2019-07-01
Grondslag artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012]|[1.0:c:BWBR0030461&artikel=8.7&g=2019-07-01
Grondslag afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012]|[1.0:c:BWBR0030461&afdeling=8.1&g=2019-07-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.9/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-11-28
Regeling CVDR629700_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-11-29
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent bouw- en sloopveiligheid (Beleidsregel bouw- en sloopveiligheid Zoetermeer 2019)
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2019-285222
Volgnummer 285222