Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2019 gepubliceerd door Zwartewaterland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-260871".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zwartewaterland
Geo informatie (gemeente) Zwartewaterland
Grondslag Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Zwartewaterland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-10-28
Regeling CVDR387505_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Taal nl
Titel Intrekken Subsidieverordening Jeugdhulp
Uitgever Zwartewaterland
Verwijzing gmb-2019-260871
Volgnummer 260871