Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2019, 260871VerordeningenIntrekken Subsidieverordening Jeugdhulp

 

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

 

Overwegende,

dat de Subsidieverordening gecertificeerde Instellingen Regio IJsselland 2020-2022 is vastgesteld in de raadsvergadering van 10 oktober 2019 en na bekendmaking in werking treedt op 1 november 2019;

 

Besluit:

De Subsidieverordening Jeugdhulp, vastgesteld op 7 december 2015 en in werking getreden op 1 januari 2016, in te trekken per 1 november 2019.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 10 oktober 2019.

 

 

De griffier, de voorzitter,

 

ing. H.W. Schotanus-Schutte ing. E.J. Bilder