Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2019 gepubliceerd door Terschelling. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-26056".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620984_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Terschelling
Geo informatie (gemeente) Terschelling
Grondslag artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0024779&artikel=5.10&lid=3&g=2018-07-28
Grondslag artikel 17 van de Leegstandwet;1.0:c:BWBR0003403&artikel=17&g=2018-06-13
Grondslag artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;1.0:c:BWBR0033715&artikel=4.2&g=2018-07-28
Grondslag artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014;1.0:c:BWBR0035303&artikel=33&lid=1&g=2017-07-01
Grondslag ;https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166214.html
Grondslag ;https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Terschelling/74050/74050_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Terschelling/CVDR73354.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Terschelling/CVDR354136.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Terschelling/CVDR73404.html
Identifier gmb-2019-26056
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-02-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 26056
Publicerende organisatie Terschelling
Referentienummer 2018
Samenvatting Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Startdatum 2019-02-04
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Toezichthouder
Uitgever Terschelling