Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2019 gepubliceerd door Zuidplas. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-239079".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels uitvoering en handhaving Wet Kinderopvang gemeente Zuidplas 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zuidplas
Geo informatie (gemeente) Zuidplas
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-07-21
Grondslag artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.61&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.65&lid=1&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1.65, vierde lid, van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.65&lid=4&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1.66 van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.66&g=2019-01-01
Grondslag artikel 1.72, eerste lid, van de Wet kinderopvang]|[1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.72&lid=1&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Zuidplas
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-10-04
Regeling CVDR627893_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-10-05
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas houdende regels omtrent gemeentelijke inzet kinderopvang Beleidsregels uitvoering en handhaving Wet Kinderopvang gemeente Zuidplas 2019
Uitgever Zuidplas
Verwijzing gmb-2019-239079
Volgnummer 239079