Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2019 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-236956".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Bijlage Bijlage 1 Verordening plattegrond reclamebelasting|exb-2019-46623
Citeertitel Verordening reclamebelasting 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Grondslag artikel 227 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=227&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-09-30
Regeling CVDR627830_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Samenvatting Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze verordening behorende bijlage 1, een directe belasting geheven voor openbare aankondigingen welke zijn aangebracht in of op het pand en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
Startdatum 2019-10-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van de reclamebelasting 2019
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2019-236956
Volgnummer 236956