Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2019 gepubliceerd door West Betuwe. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-233290".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke West Betuwe
Geo informatie (gemeente) West Betuwe
Grondslag artikel 1:4 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A4&g=2019-01-01
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2019-03-09
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/West%20Betuwe/620604/CVDR620604_1.html
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-03-09
Jaargang 2019
Maker West Betuwe
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.8/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-09-26
Regeling CVDR622364_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-09-27
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe houdende regels omtrent zorg (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente West Betuwe 2019)
Uitgever West Betuwe
Verwijzing gmb-2019-233290
Volgnummer 233290