Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-08-2019 gepubliceerd door Hellevoetsluis. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-203188".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels aanpak ernstige woonoverlast
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hellevoetsluis
Geo informatie (gemeente) Hellevoetsluis
Grondslag artikel 151d van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=151d&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Hellevoetsluis
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-08-15
Regeling CVDR627082_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-01
Taal nl
Titel Beleidsregels toepassing Wet aanpak woonoverlast (artikel 151d Gemeentewet)
Uitgever Hellevoetsluis
Verwijzing gmb-2019-203188
Volgnummer 203188