Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2019 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-185670".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019.
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag artikel 13 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=13&g=2019-07-01
Grondslag artikel 84 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=84&g=2019-01-01
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zoetermeer/CVDR625742/CVDR625742_1.html
Jaargang 2019
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-25
Regeling CVDR626587_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-07-26
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent toetsingscommissie urgentieverklaringen (Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019)
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2019-185670
Volgnummer 185670