Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2019 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-18196".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620644_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Cypresstraat te Echt januari 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Echt-Susteren/CVDR602641/CVDR602641_3.html
Identifier gmb-2019-18196
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 18196
Publicerende organisatie Echt-Susteren
Startdatum 2019-01-22
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Cypresstraat te Echt januari 2019
Uitgever Echt-Susteren