Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-07-2019 gepubliceerd door Boxtel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-181118".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Boxtel
Geo informatie (gemeente) Boxtel
Grondslag Gemeentewet, artt. 149 en 151c
Jaargang 2019
Maker Boxtel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-19
Regeling CVDR392129_4
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-07-20
Taal nl
Titel Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2012
Uitgever Boxtel
Verwijzing gmb-2019-181118
Volgnummer 181118