Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2019 gepubliceerd door 's-Gravenhage. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-167457".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel urgentieverklaringen Den Haag 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Gravenhage
Geo informatie (gemeente) 's-Gravenhage
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2019-07-01
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker 's-Gravenhage
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-08
Referentienummer RIS302988 DSO/2019.536
Regeling CVDR625849_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-08
Taal nl
Titel Beleidsregel urgentieverklaringen Den Haag 2019
Uitgever 's-Gravenhage
Verwijzing gmb-2019-167457
Volgnummer 167457