Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2019 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-165570".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Onbekend
Jaargang 2019
Maker Zoetermeer
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-04
Referentienummer 0637458062
Regeling CVDR625742_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-07-18
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent huisvesting (huisvestingsverordening Zoetermeer 2019)
Uitgever Zoetermeer
Verwijzing gmb-2019-165570
Volgnummer 165570