Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-07-2019 gepubliceerd door Eemnes. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-165254".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Eemnes
Geo informatie (gemeente) Eemnes
Grondslag Jeugdwet]|[1.0:c:BWBR0034925&g=2019-07-01
Grondslag Participatiewet]|[1.0:c:BWBR0015703&g=2019-07-01
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015]|[1.0:c:BWBR0035362&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Eemnes
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-04
Regeling CVDR625721_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-05
Taal nl
Titel Beleidsregels behorende bij de Verordening sociaal domein gemeente Eemnes 2018
Uitgever Eemnes
Verwijzing gmb-2019-165254
Volgnummer 165254