Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2019 gepubliceerd door De Ronde Venen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-143323".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke De Ronde Venen
Geo informatie (gemeente) De Ronde Venen
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/CVDR478425/CVDR478425_1.html
Grondslag artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0001854&artikel=437&g=2019-04-01
Grondslag artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht]|[1.0:c:BWBR0005381&artikel=2&lid=2&g=2013-01-01
Jaargang 2019
Maker De Ronde Venen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.2/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-12
Regeling CVDR624921_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-06-13
Taal nl
Titel Aanwijsbesluit Digitaal Opkopers Register gemeente De Ronde Venen 2019
Uitgever De Ronde Venen
Verwijzing gmb-2019-143323
Volgnummer 143323