Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-06-2019 gepubliceerd door Borsele. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-143154".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Borsele
Geo informatie (gemeente) Borsele
Grondslag artikel 4 van de Havenbeveiligingswet]|[1.0:c:BWBR0016991&artikel=4&g=2010-10-01
Jaargang 2019
Maker Borsele
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.2/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-12
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Aanwijzings- en mandaatbesluit Havenbeveiligingswet gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen
Uitgever Borsele
Verwijzing gmb-2019-143154
Volgnummer 143154