Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-06-2019 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-141792".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Bijlage Gebiedstypen Beleidsregels grondgebonden woningen|exb-2019-27999
Citeertitel Beleidsregels voor grondgebonden woningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Geo informatie (gemeente) Nijmegen
Grondslag artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.12&g=2018-07-28
Jaargang 2019
Maker Nijmegen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-11
Referentienummer Collegebesluit 28 mei 2019, nr. 4.4
Regeling CVDR624884_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-06-12
Taal nl
Titel Beleidsregels voor grondgebonden woningen
Uitgever Nijmegen
Verwijzing gmb-2019-141792
Volgnummer 141792