Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2019 gepubliceerd door Geldrop-Mierlo. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-121960".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR624325_1
Citeertitel Protocol Jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geldrop-Mierlo
Geo informatie (gemeente) Geldrop-Mierlo
Grondslag ;https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2019-04-02
Identifier gmb-2019-121960
Jaargang 2019
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 121960
Publicerende organisatie Geldrop-Mierlo
Referentienummer 2019-019047
Startdatum 2019-05-01
Taal nl
Titel Protocol “Jeugdhulp na verwijzing door huisarts, medisch specialist en jeugdarts”
Uitgever Geldrop-Mierlo