Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2019 gepubliceerd door Middelburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-121165".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR229572_4
Citeertitel Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR bijlagen)
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Middelburg
Geo informatie (gemeente) Middelburg
Grondslag artikel 125 van de Ambtenarenwet;1.0:c:BWBR0001947&artikel=125&g=2017-01-01
Identifier gmb-2019-121165
Jaargang 2019
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 121165
Publicerende organisatie Middelburg
Startdatum 2019-05-23
Taal nl
Titel WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MIDDELBURG: VERVALLEN MANSCHAP B IN VERGOEDINGENTABEL
Uitgever Middelburg