WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDENREGELING GEMEENTE MIDDELBURG: VERVALLEN MANSCHAP B IN VERGOEDINGENTABEL

 

 

Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij in de vergadering van 14 mei 2019 hebben besloten tot wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (123e wijziging).

 

 

Deze wijzigingen betreft het vervallen van de functie manschap B in de vergoedingentabel. Bij de gemeente Middelburg is geen brandweerpersoneel in dienst.

 

Het gaat om de volgende wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg per 1 januari 2018:

BIJLAGE IIb  

Vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1  januari 2018

 

jaarvergoeding

  

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap

349

 

10,82

 

 

20,22

 

 

13,47

 

2. Manschap met maximaal 1 specialisatie (C hauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen )

349

12,42

 

 

23,36

 

 

 

15,56

 

 

3. D uikploegleider, o f Manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2, of langer dan 5 jaar manschap in c ategorie 2

 

349

 

 

13,77

 

 

25,84

 

 

 

17,23

 

 

 

4. Bevelvoerder

 

525

 

 

 

17,27

 

 

32,46

 

21,63

 

5. Officier van dienst

4136

0,00

41,36

0,00

 

6 Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

 

5940

 

0,00

 

59,40

 

0,00

 

7.Commandant van dienst

 

8836

 

0,00

 

66,29

 

0,00

 

 

BIJLAGE IIc

 Gebruteerde vergoedingentabel vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2018

  

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap

353

10,96

20,56

13,69

2. Manschap met maximaal 1 specialisatie ( Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen )

353

12,66

23,82

15,87

3. D uikploegleider, of manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2 , of langer dan 5 jaar manschap in categorie 2

353

14,03

26,26

17,52

4. Bevelvoerder

533

17,56

32,95

21,96

5. Officier van dienst

4215

0,00

42,15

0,00

6 Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

6047

0,00

60,47

0,00

7.Commandant van dienst

9002

0,00

67,47

0,00

In deze bijlage is de tabel opgenomen die uitsluitend geldt voor de zeer beperkte categorie vrijwilligers bij de brandweer voor wie de vergoedingen tot het inkomen in de zin van het Pensioenreglement worden gerekend. Het gaat hierbij om personen die voor 1 januari 1980 een aanstelling hadden als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer. Onder bepaalde voorwaarden vielen zij onder de werking van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet (ABP-wet). Op 1 januari 1980 is de regeling op dit punt gewijzigd en zijn vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer uitgesloten van het ambtenaarschap in de zin van de ABP. Bij de wijziging in 1980 is een overgangsmaatregel getroffen. Deze hield in dat vrijwilligers die op 31 december 1979 al ambtenaar waren, het ambtenaarschap behielden zolang zij in dezelfde dienstverhouding werkzaam bleven. Op grond van deze overgangsbepaling zijn er nu nog vrijwilligers bij de brandweer die overheidswerknemer zijn en pensioen opbouwen bij het ABP. Degenen die na 1 januari 1980 zijn aangesteld, zijn per definitie geen ABP-deelnemer. Voor hen is deze bijlage niet van belang, maar geldt bijlage IIb.

 

Middelburg, 22 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Middelburg,

De secretaris, de burgemeester,

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

Naar boven