Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2019 gepubliceerd door Rhenen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-10968".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR441339_2
Citeertitel Aanwijzingsbesluit crossterreinen (artikel 5:32 APV 2017)
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Rhenen
Geo informatie (gemeente) Rhenen
Grondslag ;https://www.rhenen.nl/mozard/document/docnr/744207/Algemene%20Plaatselijke%20Verordening%20Gemeente%20Rhenen%202019
Identifier gmb-2019-10968
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 10968
Publicerende organisatie Rhenen
Startdatum 2019-01-17
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluiten APV 2019
Uitgever Rhenen