Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2018 gepubliceerd door 's-Gravenhage. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-88779".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR47846_9
Citeertitel Afvalstoffenverordening 2010
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke 's-Gravenhage
Externe bijlage raadsvoorstel|exb-2018-25594
Geo informatie (gemeente) 's-Gravenhage
Grondslag artikel 10.21 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.21&g=2017-08-30
Grondslag artikel 10.26 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.26&g=2017-08-30
Identifier gmb-2018-88779
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-04-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 88779
Publicerende organisatie 's-Gravenhage
Referentienummer RIS299153
Startdatum 2018-07-01
Taal nl
Titel Vaststelling van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010
Uitgever 's-Gravenhage