Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-04-2018 gepubliceerd door Haarlem. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2018-77936".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 103722 488934
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haarlem
Identifier gmb-2018-77936
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 2011MT 26
Publicatiedatum 2018-04-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 77936
Publicerende organisatie Haarlem
Straatnaam Kenaupark
Taal nl
Titel Haarlem, verleende omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Kenaupark 26, 2018-02558, kappen eik, middenberm met boom wordt opgeheven wegens te smalle rijbaan, herplantplicht, verzonden 6 april 2018
Uitgever Haarlem
Woonplaats Haarlem