Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2018 gepubliceerd door Zoetermeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-65193".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609121_1
Citeertitel Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zoetermeer
Geo informatie (gemeente) Zoetermeer
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-65193
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 65193
Publicerende organisatie Zoetermeer
Startdatum 2018-04-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent organisatie Organisatieverordening van de raad van Zoetermeer
Uitgever Zoetermeer