Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2018 gepubliceerd door Lelystad. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-62518".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR370405_4
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lelystad
Geo informatie (gemeente) Lelystad
Grondslag artikel 149 Gemeentewet;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Identifier gmb-2018-62518
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 62518
Publicerende organisatie Lelystad
Referentienummer 170011683
Startdatum 2018-03-29
Taal nl
Titel 3e wijziging APV
Uitgever Lelystad