Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Bodegraven-Reeuwijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-282659".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Legesverordening 2019
Betreft regeling CVDR619441_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bodegraven-Reeuwijk
Gemeentenaam Bodegraven-Reeuwijk
Grondslag artikel 156 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&g=2018-09-19
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2018-09-19
Grondslag artikel 2 van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Identifier gmb-2018-282659
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 282659
Publicerende organisatie Bodegraven-Reeuwijk
Referentienummer Z/18/71052
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor de heffing en de invordering van leges 2019
Uitgever Bodegraven-Reeuwijk