Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Bodegraven-Reeuwijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-282656".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619440_1
Citeertitel Verordening Blijverslening Bodegraven-Reeuwijk 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bodegraven-Reeuwijk
Geo informatie (gemeente) Bodegraven-Reeuwijk
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-09-19
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-282656
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 282656
Publicerende organisatie Bodegraven-Reeuwijk
Referentienummer Z/18/71564
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk houdende regels voor het toewijzen van Blijversleningen (Verordening Blijverslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018)
Uitgever Bodegraven-Reeuwijk