Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Brielle. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-281160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR618911_1
Citeertitel Bouwverordening Brielle 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Brielle
Geo informatie (gemeente) Brielle
Grondslag artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2018-06-13
Identifier gmb-2018-281160
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 281160
Publicerende organisatie Brielle
Startdatum 2018-12-31
Taal nl
Titel Bouwverordening Brielle 2018
Uitgever Brielle