Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2018 gepubliceerd door Someren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-278495".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR618261_1
Citeertitel Verordening jeugdhulp Someren 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Someren
Geo informatie (gemeente) Someren
Grondslag artikel 2.9 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.9&g=2018-08-01
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2018-08-01
Grondslag artikel 2.12 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.12&g=2018-08-01
Grondslag artikel 8.1.1, vierde lid, van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=8.1.1&lid=4&g=2018-08-01
Identifier gmb-2018-278495
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 278495
Publicerende organisatie Someren
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening jeugdhulp Someren 2019
Uitgever Someren