Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2018 gepubliceerd door Peel en Maas. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-277314".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR169731_3
Citeertitel Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Peel en Maas
Geo informatie (gemeente) Peel en Maas
Grondslag Winkeltijdenwet;www.wetten.nl
Identifier gmb-2018-277314
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-21
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 277314
Publicerende organisatie Peel en Maas
Startdatum 2018-12-22
Taal nl
Titel Wijziging verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
Uitgever Peel en Maas