Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-274826".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604365_2
Citeertitel Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.4, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4&lid=1&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.4, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4&lid=2&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.4, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4&lid=3&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.4, zevende lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.4&lid=7&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.5, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.5&lid=1&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.6&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.1.7 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.7&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.3.6, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.3.6&lid=4&g=2016-08-01
Grondslag artikel 2.6.6, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.6.6&lid=1&g=2016-08-01
Grondslag artikel 3.8, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;1.0:c:BWBR0035733&artikel=3.8&lid=2&g=2017-06-01
Grondslag artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;1.0:c:BWBR0035733&artikel=5.4&g=2017-06-01
Identifier gmb-2018-274826
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 274826
Publicerende organisatie Elburg
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2018
Uitgever Elburg