Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Ouder-Amstel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-274133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Legesverordening 2019
Betreft regeling CVDR617070_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Ouder-Amstel
Gemeentenaam Ouder-Amstel
Grondslag artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=1&g=2018-09-19
Grondslag artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=156&lid=2&g=2018-09-19
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2018-09-19
Grondslag artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=2&lid=2&g=2017-10-01
Grondslag artikel 7 van de Paspoortwet;1.0:c:BWBR0005212&artikel=7&g=2017-10-01
Identifier gmb-2018-274133
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 274133
Publicerende organisatie Ouder-Amstel
Referentienummer 2018/72
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Legesverordening 2019
Uitgever Ouder-Amstel