Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Etten-Leur. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-273736".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616989_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit gebied verboden drankgebruik
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Etten-Leur
Geo informatie (gemeente) Etten-Leur
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-273736
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 273736
Publicerende organisatie Etten-Leur
Startdatum 2018-11-23
Taal nl
Titel Rectificatie Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Etten-Leur houdende regels omtrent doelgroepen sociale woningbouw Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur
Uitgever Etten-Leur