Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Nissewaard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-272274".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616759_1
Citeertitel Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nissewaard
Geo informatie (gemeente) Nissewaard
Grondslag artikel 150 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=150&g=2018-09-19
Grondslag artikel 2.10 van de Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&artikel=2.10&g=2018-08-01
Grondslag artikel 47 van de Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&artikel=47&g=2018-11-23
Grondslag artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;1.0:c:BWBR0004044&artikel=42&g=2018-11-23
Grondslag artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;1.0:c:BWBR0004163&artikel=42&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&artikel=2.1.3&g=2018-11-17
Grondslag artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening;1.0:c:BWBR0008903&artikel=2&g=2015-07-01
Identifier gmb-2018-272274
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 272274
Publicerende organisatie Nissewaard
Referentienummer 18.R.00190
Startdatum 2018-12-19
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein Nissewaard
Uitgever Nissewaard