Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2018 gepubliceerd door Bergen (NH). De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-271001".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616460_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bergen (NH)
Geo informatie (gemeente) Bergen (NH)
Grondslag artikel 225 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=225&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-271001
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-17
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 271001
Publicerende organisatie Bergen (NH)
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit weggedeelten en terreinen voor betaald parkeren en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2018
Uitgever Bergen (NH)