Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-12-2018 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-268687".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening Schoolzwemmen 2019
Betreft regeling CVDR616131_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 246a van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=246a&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-268687
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 268687
Publicerende organisatie Harlingen
Startdatum 2018-12-22
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van het recht voor het gebruik maken van het door de gemeente Harlingen beschikbaar stellen van de zwemaccommodatie voor het schoolzwemmen 2019
Uitgever Harlingen