Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2018 gepubliceerd door Geertruidenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-267153".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Woonschepenverordening Geertruidenberg 2016
Betreft regeling CVDR469882_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Geertruidenberg
Gemeentenaam Geertruidenberg
Grondslag Gemeentewet, art. 149;1.0:v:BWBR0005416&artikel=149
Grondslag Gemeentewet, art. 229, lid 1, sub a;1.0:v:BWBR0005416&artikel=229
Identifier gmb-2018-267153
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 267153
Publicerende organisatie Geertruidenberg
Startdatum 2018-12-13
Taal nl
Titel Verordening tot tweede wijziging van de “Woonschepenverordening 2016
Uitgever Geertruidenberg