Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-2018 gepubliceerd door Zundert. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-266785".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening Cliëntenparticipatie Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant 2018
Betreft regeling CVDR615837_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zundert
Gemeentenaam Zundert
Grondslag ;https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/file/94/download
Grondslag artikel 47 van de Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&artikel=47&g=2018-11-23
Identifier gmb-2018-266785
Jaargang 2018
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-12
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 266785
Publicerende organisatie Zundert
Referentienummer ZD18041129
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening Cliëntenparticipatie Werkplein Hart van West-Brabant 2018
Uitgever Zundert