Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2018 gepubliceerd door Sittard-Geleen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-259143".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2019
Betreft regeling CVDR615163_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Sittard-Geleen
Gemeentenaam Sittard-Geleen
Grondslag artikel 229 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-259143
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-04
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 259143
Publicerende organisatie Sittard-Geleen
Referentienummer 2205976
Startdatum 2018-12-05
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent rioolaansluitrechten Verordening rioolaansluitrechten Sittard-Geleen 2019
Uitgever Sittard-Geleen