Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2018 gepubliceerd door Midden-Groningen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-258025".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR615047_1
Citeertitel Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Midden-Groningen
Geo informatie (gemeente) Midden-Groningen
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2018-258025
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-03
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 258025
Publicerende organisatie Midden-Groningen
Referentienummer 2018-030689
Startdatum 2018-12-04
Taal nl
Titel Subsidieregeling Bewonersorganisaties voormalig Menterwolde – gemeente Midden-Groningen 2019
Uitgever Midden-Groningen