Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2018 gepubliceerd door Lochem. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-231407".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613643_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lochem
Geo informatie (gemeente) Lochem
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2018-231407
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 231407
Publicerende organisatie Lochem
Startdatum 2018-10-31
Taal nl
Titel Beleidsregels trekkershutten
Uitgever Lochem