Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2018 gepubliceerd door Goes. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-229373".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613611_1
Citeertitel Privacyreglement gemeente Goes
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Goes
Geo informatie (gemeente) Goes
Grondslag Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming;1.0:c:BWBR0041233&g=2018-07-28
Identifier gmb-2018-229373
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 229373
Publicerende organisatie Goes
Referentienummer 18INT01558
Startdatum 2018-11-01
Taal nl
Titel Privacyreglement gemeente Goes
Uitgever Goes