Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2018 gepubliceerd door Gennep. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-218431".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613313_1
Citeertitel Beleidsregels ontheffing blauwe zone gemeente Gennep 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gennep
Geo informatie (gemeente) Gennep
Grondslag Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);1.0:c:BWBR0004825&g=2018-07-01
Identifier gmb-2018-218431
Jaargang 2018
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 218431
Publicerende organisatie Gennep
Referentienummer 294892
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregels ontheffing parkeren blauwe zone gemeente Gennep 2018
Uitgever Gennep