Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2018 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-217898".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse 2019
Betreft regeling CVDR613302_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Externe bijlage Bijlage 1 Situatietekening BIZ Groot-Renesse|exb-2018-60524
Gemeentenaam Schouwen-Duiveland
Grondslag artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;1.0:c:BWBR0035933&artikel=1&g=2015-01-01
Grondslag artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;1.0:c:BWBR0035933&artikel=7&g=2015-01-01
Identifier gmb-2018-217898
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 217898
Publicerende organisatie Schouwen-Duiveland
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse gemeente Schouwen-Duiveland 2019
Uitgever Schouwen-Duiveland