Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-10-2018 gepubliceerd door Capelle aan den IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-213899".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR610232_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Capelle aan den IJssel
Geo informatie (gemeente) Capelle aan den IJssel
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2018-213899
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-10-09
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 213899
Publicerende organisatie Capelle aan den IJssel
Referentienummer 1005381
Startdatum 2018-06-01
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit Vrijstelling vergunningplicht Exploiteren van Categorieën Inrichtingen (ex artikel 2:29 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Uitgever Capelle aan den IJssel