Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2018 gepubliceerd door Nunspeet. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-204876".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR153522_7
Citeertitel Subsidieregeling CPO
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nunspeet
Geo informatie (gemeente) Nunspeet
Grondslag Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;
Identifier gmb-2018-204876
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-09-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 204876
Publicerende organisatie Nunspeet
Referentienummer 030255186
Startdatum 2018-09-25
Taal nl
Titel Wijziging subsidieverordening CPO
Uitgever Nunspeet