Wijziging subsidieverordening CPO

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de subsidieverordening te wijzigen waarin geregeld wordt hoe met subsidies voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wordt omgegaan. Het gaat om twee wijzigingen.

De eerste is dat een CPO-project ten minste zes woningen moet omvatten om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Voorheen lag het minimum bij drie woningen. De tweede wijziging gaat over het onderscheid tussen goedkopere woningen die wel, en duurdere woningen die niet voor CPO-subsidie in aanmerking komen. Dat onderscheid lag voorheen bij rijtjes woningen en tweekappers dan wel vrijstaande woningen. Omdat ook appartementen onder de subsidieregeling kunnen vallen, is nu gekozen voor een prijsgrens. Deze is gelegd op de grens voor Nationale Hypotheekgarantie (NHG), die thans € 265.000,-- bedraagt. De eis in de verordening is dat voor ten minste 75% van het aantal woningen in het project NHG wordt verstrekt.

De wijzigingen gaan in op 25 september 2018 en gelden vanzelfsprekend alleen voor subsidieaanvragen die vanaf die datum worden ingediend.

Naar boven