Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2018 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-198553".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar
Betreft regeling CVDR612687_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Gemeentenaam Hattem
Grondslag artikel 231 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=231&g=2018-07-01
Identifier gmb-2018-198553
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-09-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 198553
Publicerende organisatie Hattem
Startdatum 2018-09-19
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/WOZ ambtenaar
Uitgever Hattem